Free course provides opportunity to help grow your business

municipality1-300x200A ROADSHOW that aims to provide business owners in the Western Cape with information relating to funding and business support initiatives will kick off this month.

Hosted by the Western Cape Department of Economic Development and Tourism (DEDAT), it target established businesses in the manufacturing, ICT, metals and engineering, green economy and agro – processing sectors that are operational for more than 12 months.

2014 Western Cape Roadshow

The dates are George Civic Centre on the 20 October 2014, Beaufort West Thusong Service Centre on 28 October 2014, Caledon Town Hall on 29 October 2014, Vredenburg on 30 October 2014, Paarl Town Hall on 31 October 2014, Sea Point Civic Centre on 06 November 2014 and Paarl Police Academy on 07 November 2014.

Sessions will run from 10 am to 2pm.

Contact Shalane Campbell on 021 483 3409 or Sharief Davids on 021 483 9112 or Sharief.Davids@westerncape.gov.za

Ons kan jou help om jou businesheid te laat groei.

Gratis informasie sessie word aangebied in George op 20 Oktober 2014, vanaf 10vm tot 14nm, by die George Stadsaal, en 28 Oktober, vanaf 10vm – 2nm, by Beaufortwes Thusong Sentrum.

Die informasie sessies sal besigheid eienaars voorsien van hoe om die nodige befondsing te bekom asook besigheid ondersteuning, om hulle besigheid te laat groei. Die Department van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme focus op besighede in die vervaardiging, ICT, metaal en ingeneurswese, groen ekonomie en agro – proses sektore, wat vir meer as 12 maande besigehid doen.

Die sessies is deel van ons Regering se doelwit om die ekonomie te groei, met die fokus op Klein en Mickro besigheids ontwikkeling.

Kontak Shalane Campbell by 021 483 3409 of Sharief Davids by 021 483 9112 or Sharief.Davids@westerncape.gov.za

Share Button