Millers Attorneys | News 360 Notifications and Updates

millersElektriese omheining sertifikate: Het ek een nodig?

Die gebruik van elektriese omheinings as ‘n manier om vaste eiendom te beveilig, veral residensiële eiendom, het dramaties toegeneem oor die afgelope paar jaar. Om hierdie groeiende aanvraag aan te spreek is die mark oorstroom deur verskaffers wat elektriese omheining installasies aan die publiek bied. Dit is dus verstaanbaar dat die noodsaak om veiligheidskwessies rondom hierdie installasies te reguleer gelei het tot die promulgering van die Elektriese Masjinerie Regulasies in terme van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid wat elektriese omheinings en hul sertifisering reguleer.

Lees Meer ►

Evicting the Unlawful Occupier: Why the PIE is not always so tasty!

It is now the third month in a row the tenant has failed to pay his rental, and it doesn’t look like this tenant will ever be in a position to make up the outstanding rent. Can you quickly evict the tenant and replace him with a new one, or is it not quite that easy? What does our law say?

Read More ►

Removal of a trustee who is unwilling to resign

A trust is a structure into which cash or assets (“trust property”) are transferred by the founder of the trust and which trust property is administered by the trustees on behalf of one or more beneficiaries in accordance with the trust deed. As administrators of the trust property, it is extremely important that the trustees work together and act in the best interest of the trust beneficiaries and execute their duties as required by the Trust Property Control Act (”Act”) and the Master of the High Court (“the Master”). The question which arises is what options are available if a trustee does not execute his mandate in the best interest of the trust beneficiaries but is unwilling to resign as a trustee?

Read More ►

Share Button